Özgeçmiş

Murat Başesgioğlu

MURAT BAŞESGİOĞLU

1 Mart 1955 tarihinde Kastamonu’da doğdu. Babası Kore Gazisi, Sendikacı Hacı Mustafa, Annesi Hatice Hanımdır. İkisi kız, bir erkek kardeşi vardır.

Hacer Hanımla evli olup Hakan ve Mustafa Çağrı adında iki çocuk sahibidir. Orta derecede Fransızca bilmektedir.

İlk ve Orta Eğitimini Kastamonu’da tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yedek Subay Okulunu derece ile bitirerek vatani görevini Daday Askerlik Şubesinde Şube Başkanı olarak tamamladı. 7 yıl süreyle Kastamonu Barosuna kayıtlı serbest Avukatlık yapmıştır.

1984 yılında, Anavatan Partisi Kastamonu İl Yönetim Kurulu (İl Sekreteri) üyesi olarak aktif siyasete girmiştir. 1987 yılında, Milletvekilliği ön seçimini 2. ci sırada kazanarak Milletvekili adayı, bilahare yapılan seçimlerde 18. Dönem Kastamonu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

1991 yılı Milletvekili Genel seçimlerinde en çok tercih oyu alarak 1.ci sıra sıradan Milletvekili seçilmiştir.

1995 ve 1999 Milletvekili seçimlerinde Kastamonu’yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etti. Anavatan partisinde iki kez Grup Başkanvekili, Merkez karar Yürütme Üyeliği ve Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. 2002, 2007 Milletvekilliği seçimlerinde bu partiden İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 2010 Yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. 2011 yılı Milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket partisi İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde Aday olup zamanın muhalefet partileri Refah Partisi ve Doğruyol Partisinin tam desteğini aldığı Başkanlık yarışını iki oy ile kaybetti. 2007 yılı Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde tüm muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştığı ortak isim oldu.

Sırasıyla:

55. Mesut YILMAZ Hükümetinde İçişleri Bakanı,
58. Abdullah GÜL Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
59. Recep Tayyip ERDOĞAN Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
60. Recep Tayyip ERDOĞAN Hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Gençlik, Spor, Hemşehri Derneklerinde çeşitli tarihlerde Başkanlık ve yöneticilik yaptı. En son Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve Adalet komisyonu Üyesi olan Başesgioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 7 Dönem aralıksız seçilerek görev yapan tek Milletvekili unvanını taşıyor.

Bakanlık Dönemlerine ait Bazı hizmet ve icraatları;

İÇŞİŞLERİ; –
Terörle ve Organize Suçlarla Mücadelede başarılı bir dönem geçirildi.
– MERNİS Projesine hız verildi.
– Yerel Yönetimler Reformu hazırlık çalışmaları başlatıldı.
– 1. Türk Cumhuriyetleri Yerel Yönetimler Kurultayı gerçekleştirildi.
– Güvenlik Güçleri Modern ve teknik imkânlara kavuşturuldu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK;

– İş Kanunu değiştirildi. Yeni Kanunla birlikte ilk defa İş Güvencesi Yasası uygulanmaya başlandı.
– İşsizlik Sigortasından, işsizlik ödemeleri yapılmaya başlandı.
– Ekonomi kriz anlarında İşvereni ve Çalışanı koruyacak Ücret Garanti Fonu ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi koruyucu mekanizmalar getirildi.
– Çalışma hayatını ilgilendiren yasal düzenlemelerde, sosyal tarafların görüşlerinin alınmasını zorunlu halle getiren “3’lü Danışma Kurulu” yasal hale getirildi.
– Avrupa Birliği Müzakerelerinde, Sosyal Politika Faslı için gerekli alt yapı çalışmaları ve mekanizmaları kuruldu. Müzakere süreci başarıyla yürütüldü.
– Kayıt Dışı İstihdamla ilgili proje başlatıldı.
– Ulusal istihdam strateji Belgesi hazırlıkları başlatıldı.
– 240.000 Geçici İşçiye daimi Kadro verilmesi gerçekleşti.
– Mesleki yeterlilik Kurumu kuruldu.
– Emekli sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur birleştirilerek Sosyal Güvenlikte tek çatıya geçildi.
– Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Sigorta ve Primsiz Ödemler Sistemini içeren statüye göre değil, vatandaşlık esasına göre hizmet verecek olan yeni Sosyal Güvenlik Sistemi hayata geçirildi.
– Vatandaşların istediği Hastaneye gidebilme ve ilaçlarını en yakın eczaneden alabilme kolaylığı getirildi.
– İnternet üzerinden Sigorta işlemleri sunan, e-devlet sisteminin ilk ve en başarılı örneği kabul edilen e-bildirge işlemi, gerçekleştirildi.

DEVLET BAKANLIĞI;

Bağlı Kuruluşlar:

(Devlet Personel Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı, Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı)

– Memur Sendikalarıyla yapılan 2008 yılı Toplu Görüşmeleri tam bir mutabakatla sonuçlandı.
– Şişe-Cam, Lastik-İş ve Türk Hava Yolları gibi ülke genelini etkileyebilecek toplu iş sözleşmeleri uzlaşmayla sonuçlandırıldı.
– Uzun bir aradan sonra Spor Şurası toplandı.
– Türkiye Futbol Federasyonu tamamen özerk hale getirildi.
– Futbol federasyonu seçimleri UEFA ve FİFA kriterlerine uygun olarak çıkartılan yasayla, bütün kulüplerin ittifakı ile gerçekleşti. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu olarak ülkemizi Olimpiyatlara hazırlama çalışmaları yapıldı.
– Olimpiyatlara Elit sporcu yetiştirme projesi başlatıldı.
– Şampiyon Sporcularımıza Devlet Sporculuğu unvanı verildi. Sporcu Şeref aylığı bağlandı.
– İddia ihalesi başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek Kamuya daha çok pay kalması sağlandı.
– Erzurum kış oyunları ve Trabzon Yaz oyunları organizasyonları desteklendi.
– Ankara Arena, İstanbul Sinan Erdem kapalı spor salonları projeleri bitirilip inşaatları başlatıldı.
– Galatasaray Arena stadı temeli atıldı.
– Anadolu’da birçok Stat inşaatı başlandı veya tamamlandı.
– Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü, Müstakil Bakanlık haline dönüştürülmek için hazırlık çalışmaları başlatıldı.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL FAALİYETLERİ;

KEİ II. İçişleri Bakanları ve Yüksek Düzeyli Uzmanlar toplantısı / İstanbul 1997

Bakanlıklar arası Ortak Komisyon toplantısı / Romanya 1997

BM Genel Kurulu, Sürdürülebilir kalkınma konulu Özel oturum / ABD.1997

BM Genel Kurulunda 20.Özel Oturumu. (Uyuşturucu Maddelerle Mücadele ile İlgili) ABD 1998

1.Türk Cumhuriyetleri Yerel Yönetimler Kurultayı / İstanbul 1998

AB Çocuktan Sorumlu Gayri resmi Bakanlar toplantısı / İtalya 2003

AB Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanları Gayri resmi toplantısı / İtalya 2003

Göç: Çalışma Piyasası ve Entegrasyon Konulu Seminer / İtalya 2003

İLO Genel Konferansı. (Uluslararası çalışma teşkilatı) / İsviçre 2003

Azerbaycan Resmi Ziyareti ve Ortak Daimi Komisyon toplantısı / Azerbaycan 2004

Cinsiyet Eşitliği Persfektifi; Çeşitlilik ve Katılım Konulu Bakanlar toplantısı / Hollanda 2004

Çin İstihdam Forumu / Çin 2004

Türkiye – Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Onay Belgelerin teati işlemlerin gerçekleştirme toplantısı / Arnavutluk 2004

AB Çalışma ve Sosyal Politika Bakanları Gayri resmi toplantısı / İrlanda 2004

İLO Genel Konferansı / İsviçre 2004

Vatandaşlarımız ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Almanya ziyareti / Almanya 2004

Eyaletlerdeki İşçi Mülkiyet Merkezi ve İş Adamları Meslek Kuruluş mensupları toplantısı / A.B.D 2004

Hollanda’da Türk Kadınının İş Piyasasındaki Konumu / Hollanda 2005

Güneydoğu Avrupa da Mesleki Eğitim ve Öğretim Politikalarının uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve Kopenhag Sürecinin Yaygınlaştırılması Konferansı / Macaristan/Hırvatistan 2005

Küreselleşme, Ekonomideki Yeniden Yapılanmanın İstihdam ve Sosyal Güvenlik sistemlerine etkisi / Lüksemburg 2005

Elsa Sosyal Politikalar Bakanlar toplantısı / Fransa 2005

Hükümet adına resmi ziyaret / Kazakistan/Kırgızistan 2005

Bakanlıklar arası işbirliği anlaşması imzalanması / Moğolistan 2005:

Yaşlanma ve İstihdam Politikaları Forumu / Belçika 2005

Başbakana Rusya Federasyonu ziyaretinde refakat / Rusya 2005

Devlet Liderleri Forumu / Çek Cumhuriyeti 2005

ILO Genel Konferansı / İsviçre 2005

AB İstihdam ve Sosyal İşler Bakanları Gayri resmi toplantısı / Avusturya 2006

Çin Ziyareti / Çin 2006

İspanya Ziyareti / İspanya 2006

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı / İsviçre 2006

ILO Genel Konferansı / İsviçre 2006

Azerbaycan Ziyareti, Bakanlıklar arası toplantılar / Azerbaycan 2006

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı / İsviçre ve Finlandiya 2006

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret / Almanya 2006

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının daveti / İngiltere 2007

AB İstihdam ve Sosyal İşlem Bakanları Gayri resmi toplantısı / Almanya 2007

İnşaat sektöründe ara eleman ve teknisyen yetiştirme odaklı mesleki ve istihdam projesi imza töreni / K.K.T.C 2007

İstihdam ve Sosyal Diyalog Konulu Sosyal Taraflar Konferansı / Almanya 2007

Bulgaristan Çalışma Bakanının Davetine icabet / Bulgaristan 2007

ILO Genel Konferansı / İsviçre 2007

Pekin Olimpiyatları (Milli Olimpiyat Kafile Başkanı olarak katıldı) / Çin 2008

Avrupa Futbol Şampiyonası (Futbol Milli Takımımız Avrupa üçüncüsü oldu) / İsviçre/Avusturya 2008