Candaroğulları Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Murat Başesgioğlu

Kastamonu Gazetesi

MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, Kastamonu’da “Candaroğulları Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması hakkında kanun teklifi verdi. Başesgioğlu, Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın da imza koyduğu kanun teklifinde; beş fakülte, iki yüksekokul ve bir meslek yüksekokulundan oluşacak üniversitenin kurulmasına gerekçe olarak, 2007’de kurulan Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi’yle baştan itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasının amaçlanmasını gösterdi.

“Bu Kanun teklifiyle hem Tıp Fakültesini ayağa kaldırmak, hem de yeni kurulacak, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan oluşacak, ikinci bir üniversite Kastamonu’da açılmış olacaktır” diyen Murat Başesgioğlu, “Yeni kurulacak üniversite, ülkemizin sağlık alanındaki insan kaynakları yetiştirilmesine katkı sağlayacak, başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadeniz de önemli bir ihtiyaca cevap olacaktır” ifadesini kullandı.

CANDAROĞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“CandaroğullarıSağlık Bilimleri Üniversitesi
Kastamonu’da CandaroğullarıSağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Diş Hekimliği Fakültesi,
c) Eczacılık Fakültesi,
d) Hemşirelik Fakültesi,
e) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Üniversitenin yönetim organları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre oluşur.
MADDE 2- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, Kastamonu İlinde kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadroları ile birlikte, Kastamonu İlinde Kurulan CandaroğullarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.
MADDE 3- Bu Kanun Yayım tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1 -Kastamonu İlinde CANDAROĞULLARISAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ adı altında yeni bir Üniversite kurulmaktadır. Bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.
MADDE 2- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı iken Kastamonu İlinde kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin Kadroları ile birlikte Kastamonu İlinde kurulan CandaroğullarıSağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasından oluşmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük Maddesidir.
MADDE 4- Yürütme Maddesidir.

GENEL GEREKÇE
31 Mart 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, Hacettepe Üniversitesine bağlı Kastamonu Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
Baştan beri, bir Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması amaçlandığından Tıp Fakültesi kurulurken, alt yapı çalışmaları da buna göre şekillenmiştir.
-235.000 m2 yerleşke alanı oluşturulmuştur.
-Yerleşkenin planı Belediyece onanmıştır.
-Temel Bilimler Binası İnşaatına başlanmıştır.
-Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için, mevcut Hastane binası yeniden projelendirilmiştir.
-Kastamonu Tıp Fakültesi donanımı ile ilgili projeler Devlet Planlama Teşkilatınca programa alınmıştır.
-Kastamonu Tıp Fakültesi adına alınan öğrenciler, Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencileri ile aynı eğitimi almışlardır.
-2008 yılında kadro konumuyla 860 kadro ihdas edilmiştir. İleride Kastamonu Tıp Fakültesin de öğretim görevlileri olarak çalışacak akademik personel Hacettepe Üniversitesinde yetiştirilmeye başlanmıştır.
Tüm bu imkânlara rağmen basit onarım ödenekleri temin edilmediğinden Kastamonu Tıp Fakültesi açılmamıştır. Kastamonu ve çevre illeri için çok yararlı bu sağlık yatırımı heba edilmek üzeredir.
Bu Kanun teklifiyle hep Tıp Fakültesini ayağa kaldırmak, hem de yeni kurulacak, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan oluşacak,ikinci bir üniversite Kastamonu’da açılmış olacaktır.
Yeni kurulacak üniversite, ülkemizin Sağlık alanındaki insan kaynakları yetiştirilmesine katkı sağlayacak, başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadeniz de önemli bir ihtiyaca cevap olacaktır.