Türk ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında MHP Grubu adına yapılan Genel Kurul Konuşması

Mhp Grubu Adına Genel Kurul Konuşması